logo

Bedřichov


Online stav bílé stopy

Úsvit začíná v : 05:43
Tma nastává : 19:58
Den je dlouhý:14:15 hod
--------------------------------

Teplota: -- °C
Teplota max: -- °C
Teplota min: -- °C

Tlak: 994.8 hPa

Vlhkost: - %

Slunce: - W/m2
UV index: --

Vítr akt: -- m/s
Vítr 10 min: -- m/s
Vítr max: 0.0 m/s

Přihlášení

Trvale přihlásit?

TOPlist


Pořadatel:
Sportovní komise při Radě města Brumov-Bylnice, oddíl Kolo-běžky

Datum:
sobota 18. 5. 2019

Místo konání:

Brumov – Bylnice (start na náměstí H. Synkové, cíl bude provizorně letos na koupaliště, z důvodu stavebních prací na hradě Brumov )

Start závodu:
18. 5. 2019 v 13:00 hod. (společný start po jednotlivých trasách)

Start dětského závodu - kategorie PŘEDŠKOLÁCI 1, PŘEDŠKOLÁCI 2 a MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
18. 5. 2019 v 10:00 hod (společný start z náměstí, po jednotlivých kategoriích)

Tratě:
• Bejby – 0,6 km až 4 km
• Junior – 7 km (80 % asfalt, 20 % terén, převýšení 130 m)
• Hobby – 13 km (75 % asfalt, 25 % terén, převýšení 325 m)
• Klasik – 26 km (33 % asfalt. 67 % terén, převýšení 704 m)
• Elite – 52 km (32 % asfalt, 68 % terén, převýšení 1400 m)

Kategorie:
• B1 – tr. Bejby 0,6 km, PŘEDŠKOLÁCI 1 (chlapci + děvčata do 4 let) ročník 2015 a mladší
• B2 – tr. Bejby 2 km, PŘEDŠKOLÁCI 2 (chlapci + děvčata 5 až 6 let) ročník 2014 a 2013
• B3 – tr. Bejby 4 km, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (chlapci 7 až 8 let) ročník 2012 a 2011
• B4 – tr. Bejby 4 km, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (děvčata 7 až 8 let) ročník 2012 a 2011
• D1 – tr. Junior 7 km, STARŠÍ PŘÍPRAVKA (chlapci 9 až 10 let) ročník 2010 a 2009

• D2 – tr. Junior 7 km, STARŠÍ PŘÍPRAVKA (děvčata 9 až 10 let) ročník 2010 a 2009
• D3 – tr. Hobby 13 km, MLADŠÍ ŽÁCI (chlapci 11 až 12 let) ročník 2008 a 2007
• D4 – tr. Hobby 13 km, MLADŠÍ ŽAČKY (děvčata 11 až 12 let) ročník 2008 a 2007
• D5 – tr. Hobby 13 km, STARŠÍ ŽÁCI (chlapci 13 až 14 let) ročník 2006 a 2005
• D6 – tr. Hobby 13 km, STARŠÍ ŽAČKY (děvčata 13 až 14 let) ročník 2006 a 2005
• M – tr. Klasik 26 km, MUŽI (muži 18 let a starší) ročník 2001 a starší 
*)
• MJ – tr. Klasik 26 km, JUNIOŘI (muži 15 až 17 let) ročník 2004 až 2002
• M1 – tr. Elite 52 km, MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 2001 až 1980
• M2 – tr. Elite 52 km, MUŽI 2 (muži 40 až 49 let) ročník 1979 až 1970
• M3 – tr. Elite 52 km, MUŽI 3 (muži 50 let a starší) ročník 1969 a starší
• Z – tr. Klasik 26 km, ŽENY (ženy 18 let a starší) ročník 2001 a starší
 *)
• ZJ – tr. Klasik 26 km, JUNIORKY (ženy 15 až 17 let) ročník 2004 až 2002
• Z1 – tr. Elite 52 km, ŽENY 1 (ženy 18 až 39 let) ročník 2001 až 1980
• Z2 – tr. Elite 52 km, ŽENY 2 (ženy 40 let a starší) ročník 1979 a starší

*) Výsledky v kategorii M a Z na trati „Klasik“ se budou také započítávat do celkového hodnocení VKCT, ale s nižším bodovým ohodnocením. Více k bodování najdete v propozicích VKCT.
Mimo tyto vypsané kategorie se nelze závodu zúčastnit.

Ceny:
Závodníci ve všech kategoriích na 1. až 3. místě obdrží medaile a diplomy.
V kategoriích PŘEDŠKOLÁCI 1, PŘEDŠKOLÁCI 2, ML. PŘÍPRAVKA obdrží všichni závodníci věcné ceny.
Nejrychlejší muži a ženy absolutně na trati ELITE (1. až 3. místo) obdrží finanční prémii.v hodnotě 3000,- Kč , 2000,- Kč, 1000,- Kč, navíc vítězové absolutně obdrží ještě premii v podobě dárkového poukazu Cityfashion.sk v hodnotě 100 EUR.
Nejrychlejší muž a žena absolutně na trase KLASIK obdrží finanční prémii v hodnotě 1000,- Kč.

Prezentace:

Na startu závodu od 11:00 do 12:45 hod., u dětského závodu od 8:45 do 9:45 hod.

Přihlášky:
On-line na tomto webu do 15. 5. 2019 do 23:59 hod, osobně v sobotu při prezentaci 18. 5. 2019 od 11:00 - 12:45 hod, u dětského závodu od 8:45 do 9:45 hod. Závodníci přihlášeni on-line do 12. 5. 2019 budou mít na startovním čísle uvedeno i své jméno a příjmení. Pokud uvedete při registraci taky své telefonní číslo, budou vám zaslány formou SMS zprávy údaje o vašem umístnění v závodě (to se týká závodníků na trasách Junior, Hobby, Klasik a Elite).

Startovné:
• závodníci na trase Elite – 200,- Kč při registraci on-line, 300,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trase Klasik – 100,- Kč při registraci on-line, 200,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trase Hobby – 50 Kč při registraci on-line, 70,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trase Junior – 50 Kč při registraci on-line, 70,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trasách Bejby - 0,- Kč při registraci on-line, 20 Kč při registraci před startem v den závodu
 

Řazení závodníků na startu:
• Trasy Bejby – závodníci se začnou řadit na startu po výzvě pořadatelů asi 5 minut před startem jednotlivých kategorií a to v libovolném pořadí.
• Trasa Elite a Klasik – deseti závodníkům na trase Elite bude přiděleno startovní číslo 1 až 10 a to podle umístnění v absolutním pořadí v posledních dvou ročnících. Tito pak budou startovat z 1. řady. Ostatní závodníci na trasách Elite a Klasik se budou řadit už libovolně do vyhrazeného koridoru na startu.
• Trasa Hobby a Junior – po odstartování hlavního závodu se začnou závodníci řadit na start a to do dvou vln. 1. vlna trasa Hobby, 2. vlna trasa Junior, řazení v těchto vlnách bude libovolné.

 

Občerstvení:
trať Klasik: 1x na trati - občerstvovací stanice ve Štítné,
trať Elite: 3x na trati – občerstvovací stanice ve Štítné (2x) a v Brumově u 4. rybníku (1x)
po závodě – klobása, pivo, limo.

Odstoupení ze závodu: pokud v průběhu závodu odstoupíte ze závodu, musíte toto nahlásit u časomíry v prostoru cíle, kde současně odevzdáte čip.

Právní ujednání:
• Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu (on-line registrace) nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
• Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.
• Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
• Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
• Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
• Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.
• Závod se jede za plného silničního provozu.
• Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří projedou celou trať.
• Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby tohoto závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu §11 zákona č.101/2000 Sb.

Různé:
• Závod je veřejný s hromadným startem, uskuteční se za každého počasí.
• Čipy se po závodě vrací.
• V případě ztráty čipu zaplatí závodník pokutu 200,- Kč.

• Závod předškoláků (kategorie B1 a B2) bude probíhat za doprovodu rodičů.

• U závodu mladší přípravky (kategorie B3 a B4) pojedou závodníci samostatně bez doprovodu a bez pomoci na trati, v opačném případě bude závodník diskvalifikován.
 

Ubytování:
Městská turistická ubytovna v Brumově - Bylnici, více ZDE

 

Parkování:
Parkování na Náměstí H. Synkové nebude možné, k dispozici bude parkoviště v blízkosti startu v ulici Č. Kramoliše (u kostela). Parkování pod hradem u Mezu také nebude možné, ale bude možnost parkovat v prostorách cíle – u koupaliště a za zdravotním střediskem. Pak přesun po cyklostezce na náměstí do prostor startu. Mapa startu, cíle a parkovacích ploch ZDE.

 

Tombola:

Na závěr po vyhlášení vítězů proběhne tombola startovních čísel (pouze pro závodníky na trasách Klasik a Elite).

Další info:
tel. 736 767 793 , informace k dětským závodům na tel. 603 224 900

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.
Závody horských kol „Hradní okruh“ se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty souhlasí s konáním závodu s upozorněním, že závod probíhá v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, jejíž cenná území vyžadují naši ochranu.


Organizační výbor:

Ředitel závodu :   Ing. Kamil Sedlačík
Sekretář závodu:  Pavel Chuchma
Hlavní rozhodčí:   Josef Kolínek
Velitel tratí :          Miroslav Lysáček
Členové výboru:  
Mgr. Rudolf Ritter, Jaroslav Jiříček
 

 

Copyright © 2007, kolo-bezky.cz, všechna práva vyhrazena.