logo

Bedřichov
Online stav bílé stopy

Úsvit začíná v : 04:40
Tma nastává : 21:08
Den je dlouhý:16:27 hod
--------------------------------

Teplota: -- °C
Teplota max: -- °C
Teplota min: -- °C

Tlak: 994.8 hPa

Vlhkost: - %

Slunce: - W/m2
UV index: --

Vítr akt: -- m/s
Vítr 10 min: -- m/s
Vítr max: 0.0 m/s

Přihlášení

Trvale přihlásit?

TOPlist


H R A D N Í  O K R U H  2020  - PROPOZICE

POŘADATEL: Sportovní komise při Radě města Brumov-Bylnice, oddíl Kolo-běžky

Datum:
sobota 5. 9. 2020

Místo konání:

Brumov – Bylnice (start na náměstí H. Synkové, cíl Sportovní a rekreační areál).

Start závodu:
5. 9. 2020 v 13:00 hod. (společný start po jednotlivých trasách)

Start dětského závodu - kategorie PŘEDŠKOLÁCI 1, PŘEDŠKOLÁCI 2 a MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
5. 9. 2020 v 10:00 hod (společný start z náměstí, po jednotlivých kategoriích)

Tratě:
• Bejby – 0,6 km až 4 km
• Junior – 7 km (80 % asfalt, 20 % terén, převýšení 130 m)
• Hobby – 13 km (75 % asfalt, 25 % terén, převýšení 325 m)
• Klasik – 26 km (33 % asfalt. 67 % terén, převýšení 704 m)
• Elite – 52 km (32 % asfalt, 68 % terén, převýšení 1400 m)

Kategorie:
• B1 – tr. Bejby 0,6 km, PŘEDŠKOLÁCI 1 (chlapci + děvčata do 4 let) ročník 2016 a mladší
• B2 – tr. Bejby 2 km, PŘEDŠKOLÁCI 2 (chlapci + děvčata 5 až 6 let) ročník 2015 a 2014
• B3 – tr. Bejby 4 km, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (chlapci 7 až 8 let) ročník 2013 a 2012
• B4 – tr. Bejby 4 km, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (děvčata 7 až 8 let) ročník 2013 a 2012
• D1 – tr. Junior 7 km, STARŠÍ PŘÍPRAVKA (chlapci 9 až 10 let) ročník 2011 a 2010

• D2 – tr. Junior 7 km, STARŠÍ PŘÍPRAVKA (děvčata 9 až 10 let) ročník 2011 a 2010
• D3 – tr. Hobby 13 km, MLADŠÍ ŽÁCI (chlapci 11 až 12 let) ročník 2009 a 2008
• D4 – tr. Hobby 13 km, MLADŠÍ ŽAČKY (děvčata 11 až 12 let) ročník 2009 a 2008
• D5 – tr. Hobby 13 km, STARŠÍ ŽÁCI (chlapci 13 až 14 let) ročník 2007 a 2006
• D6 – tr. Hobby 13 km, STARŠÍ ŽAČKY (děvčata 13 až 14 let) ročník 2007 a 2006
• M – tr. Klasik 26 km, MUŽI (muži 18 let a starší) ročník 2002 a starší  *)
• MJ – tr. Klasik 26 km, JUNIOŘI (muži 15 až 17 let) ročník 2005 až 2003
• M1 – tr. Elite 52 km, MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 2002 až 1981
• M2 – tr. Elite 52 km, MUŽI 2 (muži 40 až 49 let) ročník 1980 až 1971
• M3 – tr. Elite 52 km, MUŽI 3 (muži 50 let a starší) ročník 1970 a starší
• Z – tr. Klasik 26 km, ŽENY (ženy 18 let a starší) ročník 2002 a starší  *)
• ZJ – tr. Klasik 26 km, JUNIORKY (ženy 15 až 17 let) ročník 2005 až 2003
• Z1 – tr. Elite 52 km, ŽENY 1 (ženy 18 až 39 let) ročník 2002 až 1981
• Z2 – tr. Elite 52 km, ŽENY 2 (ženy 40 let a starší) ročník 1980 a starší

*) Výsledky v kategorii M a Z na trati „Klasik“ se budou také započítávat do celkového hodnocení VKCT, ale s nižším bodovým ohodnocením. Více k bodování najdete v propozicích VKCT.
Mimo tyto vypsané kategorie se nelze závodu zúčastnit.

Ceny:
Závodníci ve všech kategoriích na 1. až 3. místě obdrží medaile a diplomy (vítězové kategorií M1 a Z1 obdrží dárkový pokaz
CityJeans v hodnotě 100 EUR). V kategoriích PŘEDŠKOLÁCI 1, PŘEDŠKOLÁCI 2, ML. PŘÍPRAVKA obdrží všichni závodníci věcné ceny.

 

Nejrychlejší muž a žena na trati ELITE obdrží finanční prémii:
1. místo – 1 500 Kč, 2. místo – 1 000 Kč, 3. místo - 500,- Kč.

Nejrychlejší muž a žena na trati KLASIK obdrží finanční prémii:

1. místo – 1 000 Kč, 2. místo - 600 Kč, 3. místo - 400,- Kč.Prezentace:
Na startu závodu od 11:00 do 12:45 hod., u dětského závodu od 8:45 do 9:45 hod.

Přihlášky:
On-line na tomto webu do 2. 9. 2020 do 23:59 hod, osobně v sobotu při prezentaci 5. 9. 2020 od 11:00 - 12:45 hod, u dětského závodu od 8:45 do 9:45 hod. Závodníci přihlášeni on-line do 30. 8. 2020 budou mít na startovním čísle uvedeno i své jméno a příjmení. Pokud uvedete při registraci taky své telefonní číslo, budou vám zaslány formou SMS zprávy údaje o vašem umístnění v závodě (to se týká závodníků na trasách Junior, Hobby, Klasik a Elite).

Startovné:
• závodníci na trase Elite – 200,- Kč při registraci on-line, 300,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trase Klasik – 100,- Kč při registraci on-line, 200,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trase Hobby – 50 Kč při registraci on-line, 70,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trase Junior – 50 Kč při registraci on-line, 70,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trasách Bejby - 0,- Kč při registraci on-line, 20 Kč při registraci před startem v den závodu
 

Řazení závodníků na startu:
• Trasy Bejby – závodníci se začnou řadit na startu po výzvě pořadatelů asi 5 minut před startem jednotlivých kategorií a to v libovolném pořadí.
• Trasa Elite a Klasik – deseti závodníkům na trase Elite bude přiděleno startovní číslo 1 až 10 a to podle umístnění v absolutním pořadí v posledních dvou ročnících. Tito pak budou startovat z 1. řady. Ostatní závodníci na trasách Elite a Klasik se budou řadit už libovolně do vyhrazeného koridoru na startu.
• Trasa Hobby a Junior – po odstartování hlavního závodu se začnou závodníci řadit na start a to do dvou vln. 1. vlna trasa Hobby, 2. vlna trasa Junior, řazení v těchto vlnách bude libovolné.
 

Občerstvení:
trať Klasik: 1x na trati - občerstvovací stanice ve Štítné,
trať Elite: 3x na trati – občerstvovací stanice ve Štítné (2x) a koupaliště (1x)
po závodě – klobása, pivo, limo.

Odstoupení ze závodu: pokud v průběhu závodu odstoupíte ze závodu, musíte toto nahlásit u časomíry v prostoru cíle.

Právní ujednání:
• Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu (on-line registrace) nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
• Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.
• Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
• Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
• Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
• Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.
• Závod se jede za plného silničního provozu.
• Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří projedou celou trať.
• Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby tohoto závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu §11 zákona č.101/2000 Sb.

Různé:
• Závod je veřejný s hromadným startem, uskuteční se za každého počasí.
• Čipy se po závodě vrací.

• Závod předškoláků kategorie B1  bude probíhat za doprovodu rodičů.

• U závodu mladší přípravky (kategorie B2, B3 a B4) pojedou závodníci samostatně bez doprovodu a bez pomoci na trati, v opačném případě bude závodník diskvalifikován.
 

Ubytování:
Městská turistická ubytovna v Brumově - Bylnici, více
ZDE

Parkování:
Parkování na Náměstí H. Synkové nebude možné, k dispozici budou dvě parkoviště poblíž náměstí. Parkoviště v ulici Podzámčí (u Mezu) a parkoviště v ulici Č. Kramoliše (u kostela). Dálší dvě pak v prostoru cíle u koupaliště
mapa ZDE.

 Tombola:

Na závěr po vyhlášení vítězů proběhne tombola startovních čísel (pouze pro závodníky na trasách Klasik a Elite).

Další info:
tel. 736 767 793 ,
603 201 173

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Závody horských kol „Hradní okruh“ se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.


Organizační výbor:

Ředitel závodu Ing. Kamil Sedlačík
Sekretář závodu Stanislav Dubčák
Hlavní rozhodčí Josef Kolínek
Velitel tratí Miroslav Lysáček
Členové výboru Mgr. Rudolf Ritter, Pavel Chuchma, Orsák Josef, Jedlička František

 

Copyright © 2007, kolo-bezky.cz, všechna práva vyhrazena.