logo

Kudyznudy.cz - tipy na výlet Bedřichov
Online stav bílé stopy

Úsvit začíná v : 04:27
Tma nastává : 21:22
Den je dlouhý:16:55 hod
--------------------------------

Teplota: -- °C
Teplota max: -- °C
Teplota min: -- °C

Tlak: 994.8 hPa

Vlhkost: - %

Slunce: - W/m2
UV index: --

Vítr akt: -- m/s
Vítr 10 min: -- m/s
Vítr max: 0.0 m/s

Přihlášení

Trvale přihlásit?

TOPlist


H R A D N Í  O K R U H  2024  - PROPOZICE

Pořadatel : Sportovní klub Brumov-Bylnice, z.s. a město Brumov-Bylnice

Datum:
sobota 25. 5. 2024

Místo konání:
Brumov – Bylnice (start na náměstí H. Synkové,
cíl Sportovní a rekreační areál).

Start hlavního závodu:
25. 5. 2024 v 12:00 hod. (společný start po jednotlivých trasách)
Nezapomeňte přijít včas k prezentaci závodníků v den závodu. Prezentace závodníků bude ukončena
v 11:45 hod.
Všichni závodníci (včetně online přihlášených) se musí prezentovat u registrace, kde jim bude přiděleno startovní číslo.

Start dětského závodu - kategorie PŘEDŠKOLÁCI 1, PŘEDŠKOLÁCI 2 a MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
25. 5. 2024 v 9:00 hod (společný start z náměstí, po jednotlivých kategoriích)
Nezapomeňte přijít včas k prezentaci závodníků v den závodu. Prezentace závodníků bude ukončena
v 8:45 hod. Všichni závodníci (včetně online přihlášených) se musí prezentovat u registrace, kde jim bude přiděleno startovní číslo.


Tratě:
Bejby – 0,6 km až 4 km
• Junior – 7 km (80 % asfalt, 20 % terén, převýšení 130 m)
• Hobby – 13 km (75 % asfalt, 25 % terén, převýšení 325 m)
• Klasik – 23 km (33 % asfalt. 67 % terén, převýšení 594 m)
Elite – 55 km (32 % asfalt, 68 % terén, převýšení 1481 m)

Kategorie: (dětské závody – start v 9:00 hod.)
• B1 – tr. Bejby 0,6 km, PŘEDŠKOLÁCI 1 (chlapci + děvčata do 4 let) ročník 2020 a mladší
• B2 – tr. Bejby 2 km, PŘEDŠKOLÁCI 2 (chlapci 5 až 6 let) ročník 2019 a 2018

• B3 – tr. Bejby 2 km, PŘEDŠKOLÁCI 2 (děvčata 5 až 6 let) ročník 2019 a 2018
• B4 – tr. Bejby 4 km, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (chlapci 7 až 8 let) ročník 2017 a 2016
• B5 – tr. Bejby 4 km, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (děvčata 7 až 8 let) ročník 2017 a 2016

Kategorie: (hlavní závod – start v 12:00 hod.)                                                                                                                                                                         

• D1 – tr. Junior 7 km, STARŠÍ PŘÍPRAVKA (chlapci 9 až 10 let) ročník 2015 a 2014                                                                                                        
• D2 – tr. Junior 7 km, STARŠÍ PŘÍPRAVKA (děvčata 9 až 10 let) ročník 2015 a 2014
• D3 – tr. Hobby 13 km, MLADŠÍ ŽÁCI (chlapci 11 až 12 let) ročník 2013 a 2012
• D4 – tr. Hobby 13 km, MLADŠÍ ŽAČKY (děvčata 11 až 12 let) ročník 2013 a 2012
• D5 – tr. Hobby 13 km, STARŠÍ ŽÁCI (chlapci 13 až 14 let) ročník 2011 a 2010
• D6 – tr. Hobby 13 km, STARŠÍ ŽAČKY (děvčata 13 až 14 let) ročník 2011 a 2010
• M – tr. Klasik 23 km, MUŽI (muži 18 let a starší) ročník 2006 a starší  *)
• MJ – tr. Klasik 23 km, JUNIOŘI (muži 15 až 17 let) ročník 2009 až 2007
• M1 – tr. Elite 55 km, MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 2006 až 1985
• M2 – tr. Elite 55 km, MUŽI 2 (muži 40 až 49 let) ročník 1984 až 1975
• M3 – tr. Elite 55 km, MUŽI 3 (muži 50 let a starší) ročník 1974 a starší
• Z – tr. Klasik 23 km, ŽENY (ženy 18 let a starší) ročník 2006 a starší  *)
• ZJ – tr. Klasik 23 km, JUNIORKY (ženy 15 až 17 let) ročník 2009 až 2007
• Z1 – tr. Elite 55 km, ŽENY 1 (ženy 18 až 39 let) ročník 2006 až 1985
• Z2 – tr. Elite 55 km, ŽENY 2 (ženy 40 let a starší) ročník 1984 a starší

*) Výsledky v kategorii M a Z na trati „Klasik“ se budou také započítávat do celkového hodnocení VKCT, ale s nižším bodovým ohodnocením. Více k bodování najdete v propozicích VKCT.
Mimo tyto vypsané kategorie se nelze závodu zúčastnit.

Ceny:
Závodníci ve všech kategoriích na 1. až 3. místě obdrží medaile a diplomy (vítězové kategorií M1 a Z1 obdrží dárkový pokaz
CityJeans v hodnotě 100 EUR).
V kategoriích PŘEDŠKOLÁCI 1, PŘEDŠKOLÁCI 2, ML. PŘÍPRAVKA obdrží všichni závodníci věcné ceny.
Nejrychlejší muži a ženy na trati ELITE obdrží ještě finanční prémii ve výši:

1. místo - 3 000,- Kč
2. místo – 2 000,- Kč
3. místo – 1 000 Kč

Horská prémie Holý vrch: průjezd nejrychlejšího závodníka – 500 Kč

Prezentace:
Na startu závodu od 10:00 do 11:45 hod., u dětského závodu od 7:45 do 8:45 hod.

Přihlášky:
On-line na tomto webu do 21. 5. 2024 do 23:59 hod, osobně v sobotu při prezentaci 25. 5. 2024 od 10:00 - 11:45 hod, u dětského závodu od 7:45 do 8:45 hod. Závodníci přihlášeni on-line do 19. 5. 2024 budou mít na startovním čísle uvedeno i své jméno a příjmení. Pokud uvedete při registraci taky své telefonní číslo, budou vám zaslány formou SMS zprávy údaje o vašem umístnění v závodě (to se týká závodníků na trasách Junior, Hobby, Klasik a Elite).

Startovné:
Sleva je při platbě předem na účet - nepostačuje pouhá registrace jako dříve. Při neúčasti se startovné nevrací.

• závodníci na trase Elite – 300,- Kč při registraci on-line, 400,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trase Klasik – 200,- Kč při registraci on-line, 300,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trase Hobby – 100 Kč při registraci on-line, 200,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trase Junior – 100 Kč při registraci on-line, 200,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trasách Bejby - 0,- Kč při registraci on-line, 50,- Kč při registraci před startem v den závodu
 

Řazení závodníků na startu:
• Trasy Bejby – závodníci se začnou řadit na startu po výzvě pořadatelů asi 5 minut před startem jednotlivých kategorií a to v libovolném pořadí.
• Trasa Elite a Klasik – deseti závodníkům na trase Elite bude přiděleno startovní číslo 1 až 10 a to podle umístnění v absolutním pořadí v posledních dvou ročnících. Tito pak budou startovat z 1. řady. Ostatní závodníci na trasách Elite a Klasik se budou řadit už libovolně do vyhrazeného koridoru na startu.
• Trasa Hobby a Junior – po odstartování hlavního závodu se začnou závodníci řadit na start a to do dvou vln. 1. vlna trasa Hobby, 2. vlna trasa Junior, 

Občerstvení:
trať Klasik: 1x na trati - občerstvovací stanice ve Štítné,
trať Elite: 3x na trati – občerstvovací stanice ve Štítné (1x), koupaliště (1x), Maděrovce (1x)
po závodě – klobása, pivo, limo.

Odstoupení ze závodu: pokud v průběhu závodu odstoupíte ze závodu, musíte toto nahlásit u časomíry v prostoru cíle.

Právní ujednání:
• Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu (on-line registrace) nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
• Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.
• Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
• Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
• Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
• Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.
• Závod se jede za plného silničního provozu.
• Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří projedou celou trať.
• Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby tohoto závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu §11 zákona č.101/2000 Sb.                                                                      ¨

  V průběhu konání závodu je nutné dodržovat aktuálně platná vládní opatření k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19                                                                      

Různé:
• Závod je veřejný s hromadným startem, uskuteční se za každého počasí.

• Závod předškoláků (kategorie B1) bude probíhat za doprovodu rodičů. U kategorie B1 je vyhodnocení společné, není rozděleno zvlášť na chlapce a na děvčata

• U závodu mladší přípravky (kategorie B2, B3, B4 a B5) pojedou závodníci samostatně bez doprovodu a bez pomoci na trati, v opačném případě bude závodník diskvalifikován.
 

Ubytování:
Městská turistická ubytovna v Brumově - Bylnici, více
ZDE

Parkování:
Parkování na Náměstí H. Synkové nebude možné, k dispozici budou dvě parkoviště poblíž náměstí. Parkoviště v ulici Podzámčí (u Mezu) a parkoviště v ulici Č. Kramoliše (u kostela), parkoviště u koupaliště (v prostoru cíle)
mapa ZDE.

 

Tombola:

Před vyhlášením vítězů proběhne tombola startovních čísel (pouze pro závodníky na trasách Klasik a Elite).

Další info:
tel. 736 767 793

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Závody horských kol „Hradní okruh“ se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

Závod horských kol „Hradní okruh“ probíhá v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, jejíž cenná území vyžadují naši ochranu.


Za organizační výbor:

Ing. Kamil Sedlačík, ředitel závodu

 

Copyright © 2007, kolo-bezky.cz, všechna práva vyhrazena.