logo

Bedřichov
Online stav bílé stopy

Úsvit začíná v : 06:46
Tma nastává : 17:16
Den je dlouhý:10:30 hod
--------------------------------

Teplota: -- °C
Teplota max: -- °C
Teplota min: -- °C

Tlak: 994.8 hPa

Vlhkost: - %

Slunce: - W/m2
UV index: --

Vítr akt: -- m/s
Vítr 10 min: -- m/s
Vítr max: 0.0 m/s

Přihlášení

Trvale přihlásit?

TOPlist


H R A D N Í  O K R U H  2021   - PROPOZICE

POŘADATEL: Sportovní komise při Radě města Brumov-Bylnice, oddíl Kolo-běžky

Datum:
sobota 4. 9. 2021

Místo konání:

Brumov – Bylnice (start na náměstí H. Synkové, cíl Sportovní a rekreační areál).

Start závodu:
4. 9. 2021 v 13:00 hod. (společný start po jednotlivých trasách)

Start dětského závodu - kategorie PŘEDŠKOLÁCI 1, PŘEDŠKOLÁCI 2 a MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
4. 9. 2021 v 10:00 hod (společný start z náměstí, po jednotlivých kategoriích)

Tratě:
Bejby – 0,6 km až 4 km
• Junior – 7 km (80 % asfalt, 20 % terén, převýšení 130 m)
• Hobby – 13 km (75 % asfalt, 25 % terén, převýšení 325 m)
• Klasik – 26 km (33 % asfalt. 67 % terén, převýšení 704 m)
Elite – 52 km (32 % asfalt, 68 % terén, převýšení 1400 m)

Kategorie: (dětské závody – start v 10:00 hod.)
• B1 – tr. Bejby 0,6 km, PŘEDŠKOLÁCI 1 (chlapci + děvčata do 4 let) ročník 2017 a mladší
• B2 – tr. Bejby 2 km, PŘEDŠKOLÁCI 2 (chlapci + děvčata 5 až 6 let) ročník 2016 a 2015
• B3 – tr. Bejby 4 km, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (chlapci 7 až 8 let) ročník 2014 a 2013
• B4 – tr. Bejby 4 km, MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (děvčata 7 až 8 let) ročník 2014 a 2013

Kategorie: (hlavní závod – start v 13:00 hod.)                                                                                                                                                                      

• D1 – tr. Junior 7 km, STARŠÍ PŘÍPRAVKA (chlapci 9 až 10 let) ročník 2012 a 2011
• D2 – tr. Junior 7 km, STARŠÍ PŘÍPRAVKA (děvčata 9 až 10 let) ročník 2012 a 2011
• D3 – tr. Hobby 13 km, MLADŠÍ ŽÁCI (chlapci 11 až 12 let) ročník 2010 a 2009
• D4 – tr. Hobby 13 km, MLADŠÍ ŽAČKY (děvčata 11 až 12 let) ročník 2010 a 2009
• D5 – tr. Hobby 13 km, STARŠÍ ŽÁCI (chlapci 13 až 14 let) ročník 2008 a 2007
• D6 – tr. Hobby 13 km, STARŠÍ ŽAČKY (děvčata 13 až 14 let) ročník 2008 a 2007
• M – tr. Klasik 26 km, MUŽI (muži 18 let a starší) ročník 2003 a starší  *)
• MJ – tr. Klasik 26 km, JUNIOŘI (muži 15 až 17 let) ročník 2006 až 2004
• M1 – tr. Elite 52 km, MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 2003 až 1982
• M2 – tr. Elite 52 km, MUŽI 2 (muži 40 až 49 let) ročník 1981 až 1972
• M3 – tr. Elite 52 km, MUŽI 3 (muži 50 let a starší) ročník 1971 a starší
• Z – tr. Klasik 26 km, ŽENY (ženy 18 let a starší) ročník 2003 a starší  *)
• ZJ – tr. Klasik 26 km, JUNIORKY (ženy 15 až 17 let) ročník 2006 až 2004
• Z1 – tr. Elite 52 km, ŽENY 1 (ženy 18 až 39 let) ročník 2003 až 1982
• Z2 – tr. Elite 52 km, ŽENY 2 (ženy 40 let a starší) ročník 1981 a starší

*) Výsledky v kategorii M a Z na trati „Klasik“ se budou také započítávat do celkového hodnocení VKCT, ale s nižším bodovým ohodnocením. Více k bodování najdete v propozicích VKCT.
Mimo tyto vypsané kategorie se nelze závodu zúčastnit.

Ceny:
Závodníci ve všech kategoriích na 1. až 3. místě obdrží medaile a diplomy (vítězové kategorií M1 a Z1 obdrží dárkový pokaz
CityJeans v hodnotě 100 EUR).

V kategoriích PŘEDŠKOLÁCI 1, PŘEDŠKOLÁCI 2, ML. PŘÍPRAVKA obdrží všichni závodníci věcné ceny.

Nejrychlejší muži a ženy na trati ELITE obdrží ještě finanční prémii ve výši:                                

1. místo - 3 000,- Kč

2. místo - 2 000,- Kč

3. místo - 1 000 Kč


Prezentace:
Na startu závodu od 11:00 do 12:45 hod., u dětského závodu od 8:45 do 9:45 hod.

Přihlášky:
On-line na tomto webu do 1. 9. 2021 do 23:59 hod, osobně v sobotu při prezentaci 4. 9. 2021 od 11:00 - 12:45 hod, u dětského závodu od 8:45 do 9:45 hod.

 

Závodníci přihlášeni on-line do 29. 8. 2020 budou mít na startovním čísle uvedeno i své jméno a příjmení. Pokud uvedete při registraci taky své telefonní číslo, budou vám zaslány formou SMS zprávy údaje o vašem umístnění v závodě (to se týká závodníků na trasách Junior, Hobby, Klasik a Elite).

Startovné:
• závodníci na trase Elite – 200,- Kč při registraci on-line, 300,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trase Klasik – 100,- Kč při registraci on-line, 200,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trase Hobby – 50 Kč při registraci on-line, 100,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trase Junior – 50 Kč při registraci on-line, 100,- Kč při registraci před startem v den závodu
• závodníci na trasách Bejby - 0,- Kč při registraci on-line, 50 Kč při registraci před startem v den závodu
 

Řazení závodníků na startu:

  •  Trasy Bejby – závodníci se začnou řadit na startu po výzvě pořadatelů asi 5 minut před startem jednotlivých kategorií a to v libovolném pořadí.

  • Trasa Elite a Klasik – deseti závodníkům na trase Elite bude přiděleno startovní číslo 1 až 10 a to podle umístnění v absolutním pořadí v posledních dvou ročnících. Tito pak budou startovat z 1. řady. Ostatní   závodníci na trasách Elite a Klasik se budou řadit už libovolně do vyhrazeného koridoru na startu.

  • Trasa Hobby a Junior – po odstartování hlavního závodu se začnou závodníci řadit na start a to do dvou vln. 1. vlna trasa Hobby, 2. vlna trasa Junior

 

Občerstvení:
trať Klasik: 1x na trati - občerstvovací stanice ve Štítné,
trať Elite: 3x na trati – občerstvovací stanice ve Štítné (2x) a koupaliště (1x)
po závodě – klobása, pivo, limo.

Odstoupení ze závodu: pokud v průběhu závodu odstoupíte ze závodu, musíte toto nahlásit u časomíry v prostoru cíle.

Právní ujednání:
• Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu (on-line registrace) nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
• Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.
• Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
• Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
• Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
• Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.
• Závod se jede za plného silničního provozu.
• Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří projedou celou trať.
• Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby tohoto závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu §11 zákona č.101/2000 Sb.                                                                       

 V průběhu konání závodu je nutné dodržovat aktuálně platná vládní opatření k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19                                                                     

Různé:
• Závod je veřejný s hromadným startem, uskuteční se za každého počasí.
• Čipy se po závodě vrací.

• Závod předškoláků (kategorie B1) bude probíhat za doprovodu rodičů.

• U závodu mladší přípravky (kategorie B2, B3 a B4) pojedou závodníci samostatně bez doprovodu a bez pomoci na trati, v opačném případě bude závodník diskvalifikován.
 

Ubytování:
Městská turistická ubytovna v Brumově - Bylnici, více
ZDE

Parkování:
Parkování na Náměstí H. Synkové nebude možné, k dispozici budou dvě parkoviště poblíž náměstí. Parkoviště v ulici Podzámčí (u Mezu) a parkoviště v ulici Č. Kramoliše (u kostela)
mapa ZDE.

 Tombola:

Na závěr po vyhlášení vítězů proběhne tombola startovních čísel (pouze pro závodníky na trasách Klasik a Elite).

Další info:
tel. 736 767 793 , informace k dětským závodům na tel. 603 224 900

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Závody horských kol „Hradní okruh“ se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.


Za organizační výbor:

Ing. Kamil Sedlačík, ředitel závodu

 

Copyright © 2007, kolo-bezky.cz, všechna práva vyhrazena.